Pilates

Bra träning för alla

Hur går hockeyträning till?

Som förälder är det inte alltid helt lätt att hänga med i sina barns intressen. Det här är särskilt svårt om du har flera barn med olika intressen. När ditt barn kommer hem och vill börja spela ishockey kan det vara bra att veta hur en träning går till, samt vad barnet bör ha med sig.

Den första hockeyträningen

Inte alla, men många av de stora hockeyspelarna såsom Peter Forsberg började spela i ung ålder. Under den första hockeyträningen för de minsta brukar fokus ligga på att lära sig åka skridskor och använda klubban. Självklart är det bra att barnen bär så mycket skydd de kan, däremot bör det räcka med att ta med sig en hockeyklubba och en hjälm till första träningen. Hjälm med galler är att föredra för barn som spelar hockey.

Ju äldre barnen blir, desto mer avancerad blir träningen

När barnen blir äldre blir spelet mer komplext och därmed kräver det mer utrustning. Det är viktigt att skydda sig väl från skador i hockey, så skaffa det som krävs för att ditt barn ska ha rätt skydd både under träningar och matcher. Om du inte vet vilken typ av utrustning ditt barn behöver kan du alltid fråga tränaren.