Pilates

Bra träning för alla

Pilatespass och hygien

Som pilatesinstruktör är det väldigt viktigt att man är noga med städning och hygien i träningslokalen.

Då många främmande människor vistas i en och samma lokal är det inte alltför ovanligt att olika sjukdomar sprids. Som instruktör är de ansvarig för deltagarnas hälsa, vilket innebär att de har en skyldighet att se till att lokalen där passen hålls är ren samt att deltagarna är informerade om allmänna regler som rör hälsa och hygien.

Pilates

Risk för sjukdomar

Eftersom deltagarna utnyttjar golvet en hel del när de utövar pilates finns risker för att olika sjukdomar såsom svinkoppor ska spridas. Just därför är det viktigt att golvet hålls rent och fräscht. Som instruktör bör du se till att det rengörs minst varje dag. Om flera pass hålls om dagen kan det dessutom vara bra att rengöra det oftare för att inte riskera att olika smittor sprids vidare. Har du inte själv tid att rengöra golven mellan passen eller efter dagens slut kan du anlita ett städföretag som sköter det åt dig.

Informera dina deltagare

Du bör även informera alla dina deltagare om vad de bör tänka på inför ett pilatespass. Några saker som kan göra stor skillnad är att de klipper sina tånaglar och tvättar både fötter och händer innan varje träningspass. Det är dessutom viktigt att de aldrig tränar då de har öppna sår eller då de vet om att de är drabbade av en smittsam sjukdom. Exempel på sjukdomar som smittar väldigt enkelt är förkylning, halsont, svamp och svinkoppor. Har man exempelvis feber är det dessutom farligt för hälsan att träna. Det är du som instruktör som har ansvar att se till att dina deltagare inte deltar i träningen om de är sjuka. Gå ut med informationen redan vid anmälning av deltagande. Alla ska ha klart för sig vad som gäller.